Samnanger Næringsforum besøker ConForm i Rolvsvåg Ikke alle vet at det er ConForm som driver virksomhet ved sjøen i Rolvsvåg. I bedriften arbeider det 10 mann fast hele året rundt. Så dette er en viktig bedrift i Samnanger kommune.  For ca. 2 år siden utvidet bedriften produksjonslokalene med et dobbelte. Så det totale arealet i…

Les meir

Dei siste åra har over 40 nye føretak starta opp i Samnanger, men Samnanger er likevel mellom kommunane i Bergensområdet som har størst utpendling. For å få forståing av kva kommunen og næringsforumet i fellesskap kan gjera for dei nyetablerte føretaka, vart det 10. mars invitert til eit ope møte i biblioteket, blant anna for å…

Les meir

Var ein tur i Rolvsvåg i fjor haust – der var det full aktivitet. Ny veg laga av Odland Maskin AS – betre enn nokon veg laga for Samnanger kommune! Bilete frå Karl B. Kollbotn

Les meir

Ref. Møte med næringsdrivande i Rolvsvåg torsdag 23.01.Det  vil verta laga eit kort referat frå møte, som etter mi vurdering var nyttig og informativt.Når det gjeld punktet om overskuddsmasser  så har me i Næringsforumet bl.a. peika på at det trengs oppgradering av fylkesvegen frå Hisdal mot Rolvsvåg.Til no har me ingenting høyrt, men me fekk…

Les meir

Styret i Samnanger Næringsforum er kjent med at det har vert etterspurt områder tett ved Fv49 som egner seg etablering av servicenæring.   Pr. dato er det ingen egna areal som er regulert til næringsformål.  Styret vil derfor foreslå at ein ser nærmare på fylgjande områder som kan vera aktuelle for næring: Grasdalen ved  tidlegare vegstasjon.…

Les meir