Samnanger Næringsforum inviterte Rådmann og Økonomisjef til besøk i bedrifter i Samnanger

På en flott solskinnsdag i april 2022 møtte: Knut Martin Bjørnås og Karl B. Kollbotn opp på kommunehuset på Tysse. Der plukket vi opp Rådmann Ove Sæbø og Økonomisjef Karl Viken. Det var lagt opp en agenda for dagen – og den var hektisk. De bedriftene som ble besøkt, fikk beskjed om tidspunktet når vi kom til hver enkelt bedrift. Flott at alle bedriftslederne tok seg tid til besøket – det er ikke en selvfølge i en travel hverdag! Det gikk en hel dag til besøkene og vi håper at både Rådmann og Økonomisjef hadde utbytte av rundturen. Nærings-forumet sin oppfatning var i alle fall at bedriftene satte stor pris på å få besøk av en Rådmann og Økonomisjef, som var opptatt av næring og næringsutvikling i kommunen vår. Dette hadde aldri skjedd i disse bedriftene vi besøkte – som de kunne huske. Det er flott at vi nå får fokus på næring i kommunen vår – det har vært etterlengtet, både fra Samnanger Næringsforum og de bedriftene som er etablert i kommunen. Bedriftene skaper både arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen hver eneste dag de er i drift. Samnanger Næringsforum har i bunn og grunn vært helt alene om å etablere et forum som organiserer bedriftene lokalt – Knut Martin Bjørnås har vært en ildsjel i dette arbeidet. Samnanger kommune har ikke hatt en kutyme for næring og næringsutvikling. Vi har riktig nok et næringsfond, men det er ikke nok for å markedsføre at vi faktisk har viktige bedrifter i Samnanger. Det må nok i nærmeste fremtid brukes mer ressurser fra kommunen sin side for å nå ut til nye kunder, som igjen kan benytte seg av de bedriftene som allerede er etablert – og for å få inn nye. På runden var både Rådmann og Økonomisjef imponert over de bedriftene de besøkte. Der fikk de høre historier – både positive og noen til dels negative, etter kontakt med Samnanger kommune. Det er svært viktig for en Rådmann å få tilbakemeldinger på – om det er noen plasser «skoen trykker». Det er da han kan sette inn tiltak for å gjøre forbedringer i hvordan vi behandler «kundene våre» i kommunen. Samnanger Næringsforum vi gjerne ha tilbakemeldinger på om det er andre bedrifter vi burde besøkt. Dette besøket gikk fra Eikedalen og til Rolvsvåg. Rådmann var sterkt imponert over det store industriområdet i Rolvsvåg – her gav han uttrykk for at det var store muligheter. Men det er bedrifter etablert også utenfor disse områdene vi besøkte. Så det er bare å ta kontakt, så forsøker vi å få til en ny runde – skulle bare mangle. Noen bilder ble det også tid til på runden – så se under:

På besøk hos Fredrik Tønjum i Eikedalen Skisenter. Fredrik har utfordringer med nok vann til snøkanonene.
På besøk på tomten til REGN datacenters i Børdalen – Per Espen Edvardsen – daglig leder, som hadde med seg hunder…..
På Safa (Samnanger Fabrikker AS) på Ytre Tysse. Gunnar Bruvik og sønnen Johannes Bruvik informerte over en kopp kaffe!
På Bjørkheim Kro og Motell på Bjørkheim – Kjersti Stikholmen Gjerde alltid like blid. Pitstopp med lunch i solveggen etterpå!
Da var vi kommet til Tysseland Smed & Mek Verksted. Jan Erik Tysseland og sønnen (til venstre) driver sammen i dag.
Da var vi på Raunekleiva. Kurt Hauge reiser rundt «hele verden» og reparer anleggsmaskiner. Flotte nye lokaler har han bygget. Han bydde på kaker og kaffe!
Da var vi kommet til Sagen. Økonomisjefen hadde forlatt oss. Men Ulf K. Thorsvik, leder i: Postsmolt og Rognkjeks Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk, tok godt i mot oss – som alltid!
Da var vi i Rolvsvåg. Con Form var neste stopp – ferdige vegger i bakgrunnen. Sindre Namdal tok mot oss og viste oss rundt i bedriften.
Birger Aga tok godt i mot oss som alltid, på Faginnredning i Rolvsvåg industriområde. En travel mann med mange baller i luften!
Odland Maskin AS har vært lenge i Rolvsvåg og kjenner området som sin egen bukselomme. Til høyre Kjell Odland og sønnen Frode Odland til venstre for han. Rådmann Ove Sæbø var imponert over det store industriområdet!

Da sier Samnanger Næringsforum takk for at Rådmann Ove Sæbø og Økonomisjef Karl Viken ville være med – og bruke en hel dag sammen med oss! Vi håper at bedriftene satte pris på besøk og at toppene i kommuneadministrasjonen gjør det samme. Pensjonistene Knut Martin Bjørnås og Karl B. Kollbotn kommer tilbake med flere reportasjer – forhåpentligvis…….!