Det foregår litt i Rolvsvåg….

Var ein tur i Rolvsvåg i fjor haust – der var det full aktivitet. Ny veg laga av Odland Maskin AS – betre enn nokon veg laga for Samnanger kommune! Bilete frå Karl B. Kollbotn

Les meir

Møte med dei næringsdrivande i Rolvsvåg

Ref. Møte med næringsdrivande i Rolvsvåg torsdag 23.01.Det  vil verta laga eit kort referat frå møte, som etter mi vurdering var nyttig og informativt.Når det gjeld punktet om overskuddsmasser  så har me i Næringsforumet bl.a. peika på at det trengs oppgradering av fylkesvegen frå Hisdal mot Rolvsvåg.Til no har me ingenting høyrt, men me fekk…

Les meir