Nye Næringsområder langs Fv49 gjennom kommunen

Styret i Samnanger Næringsforum er kjent med at det har vert etterspurt områder tett ved Fv49 som egner seg etablering av servicenæring.   Pr. dato er det ingen egna areal som er regulert til næringsformål.  Styret vil derfor foreslå at ein ser nærmare på fylgjande områder som kan vera aktuelle for næring: Grasdalen ved  tidlegare vegstasjon.…

Les meir