Samnanger Næringsforum på Bjørnafjord Konferansen 2021

Den 11. november var Knut Martin Bjørnås og Karl B. Kollbotn i Oseana på Osøyro.

Dette er et årlig arrangement, men som ikke ble gjennomført i 2020 grunnet Covid 19. Men i år var det duket for konferanse. Det var et flott program, som kanskje flere fra Samnanger burde deltatt i. Vi så kun Birger Aga fra Faginnredning denne gangen. Det var gode og engasjerte foredragsholdere som gav konferansen et godt og variert innhold. Blant de mest profilerte var nok konsernsjef Ståle Rød fra Skanska, Geir Bjerkeli fra Corvus og Stig Bareksten fra OSS Kraft Destillery.

Ståle Rød snakket mye om: Innovasjon, nytenkning, bærekraft og klimaambisjoner. Geir Bjerkeli har bakgrunn fra maritim industri og er direktør i Corvus Energi, som blant annet er storprodusent av batteri til maritim næring. Selskapet hans har nylig tegnet kontrakt med Bjørnefjorden kommune på kjøp av areal i Lyseparken i Bjørnefjorden kommune. Stig Bareksten er som sikkert kjent for de fleste – produsent av Gin og Akevitt. Selskapet hans OSS CRAFT Destillery har vunnet flere verdensmesterskap – har vunnet gullmedalje i mer enn 30 konkurranser. Det var interessant å høre hans historie om hvordan han utviklet selskapet – mot alle odds. En fantastisk historie om en utradisjonell måte å markedsføre sin merkevare – mot svært sterke konkurrenter i dette store markedet. Der gikk mange i Samnanger glipp av noe. Men det kommer flere konferanser, så vi håper at flere vil kunne delta neste år – dersom det ikke blir stoppet av Covid igjen….?

Ellers var det en del motivasjons meddeling. Blant annet var Odd-Bjørn Hjelmeset med på konferansen. Han holdt et engasjerende foredrag om «Korleis». Han gikk inn i dybden på innsikt i motivasjon, medgang og suksess. Et godt påfyll for folk i etableringsfasen – og også for de som trenger motivasjon for å «komme videre».

Vi håper at flere næringsdrivende vil melde seg på neste år. Sett av en dag til denne konferansen – det vil dere alle sammen ha utbytte av!

Engasjerende type dette….
ABO – Aina Tjosås en engasjerende dame. Sterkt fokus på sentralisering!
En utrolig historie fra Stig Bareksten!
To glade deltagere på konferansen