Besøk hos Eikedalen Skisenter

Samnanger Næringsforum på besøk hos Eikedalen Skisenter

Fredrik Tønjum tok i mot oss utenfor hovedbygningen i skisenteret. Været var ikke det aller beste – for et skisenter. Det regnet «trollkjærringer» den dagen og det var ikke mange centimeterer med snø i anlegget. Men Fredrik hadde kaffen klar, så vi fikk fort varmen i møterommet hans.

Det skjer ting i Eikedalen Skisenter. Den gamle stolheisen som er 30 år gammel er under demontering. Grunnen til det er at Jernbanetilsynet, som har ansvaret for tilsyn og sertifisering, stiller svært strenge krav til resertifisering. I 2017 kom den nye taubaneloven som har langt strengere krav til testing av infrastruktur og system.

Hvis den gamle stolheisen skulle blitt erstattet, ville prisen blitt omlag 80 millioner i dag. Dette ble en investering i største laget. Derfor ble det valgt en annen løsning – det var å bygge en heis på ca. 600 meter til ca. 10 millioner. Den nye heisen (Toppheisen) – er basert på T-kroker, som erstatter deler av arealet som stolheisen dekket tidligere. Anlegget har en idel kapasitet fra 2000 til maksimalt 3000 personer. Da skal alt gå smertefritt uten særlige køproblemer.

Vi stilte spørsmål på om Corona pandemien hadde påvirket driften i særlig grad. Økonomisk fikk Eikedalen Skisenter dekket en liten del av tapte inntekter for 2019. Ca. 200.000,- ble fasiten. Men for sesongen 2020 ble det verre – i og med at det var lav inntjening i 2019, så ble tilskuddet for 2020 minimalt. Så da ble skisenteret straffet for lav inntekt i 2019 – dette var ikke som forventet. Eikedalen Skisenter har god likviditet, så dette har også en medvirkende årsak på små tilskudd.

Ellers så foregår det en god del anleggsarbeid i området rundt skisenteret. Det blir stadig utviklet nye hyttefelt, som for det meste har ski-in/ski-out. Det er også lagt frem vann og avløp til alle hytter og ellers annen infrastruktur i hele området. Dette arbeidet er det Kvam kommune som står for.

Når det gjelder vann til skisenteret, så har dette vært en utfordring. I alle år, når det har vært en tørr høst og vinteren setter inn med kulde, så er det stor vannmangel i elven for å lage kunstsnø. Fredrik har håpet lenge på at det skal være mulig å lage et reservoar i elven som renner ved siden av parkeringsplassen. Det er ikke de store inngrep som skal til, men Fylkesmannen sier nei. Grunnen er at sideelvene i Eikedalsvassdraget er vernet. Det medfører gjerne at skianlegget må åpne langt senere enn planlagt. Det går igjen ut over skientusiastene og de idrettslagene som trener i anlegget i Eikedalen. Så Fredrik har et sterkt ønske om at vernet av vassdraget/Teigaelva blir opphevet, det kan bety mye for tidligere åpning i vintersesongen. Det er ikke mer enn ca. 50 cm. med snø som skal til for å åpne deler av senteret.

Ellers er det mange som er opptatt av om det kommer en lysløype (for langrenn) i nærheten av Eikedalen Skisenter igjen. Det kan ikke Fredrik si noe håndfast om, men det hadde vært fint å få et slikt tilbud i tilknytning til skisenteret. 

Vi lurte på om strømprisene hadde en betydning for driften av senteret. Fredrik kunne opplyse at de hadde en gunstig strømavtale frem til nyttår i 2021. Etter nyttår ble strømprisen 7-8 ganger høyere. Når det gjelder tilskudd til strøm, så har ikke Eikedalen Skisenter fått en eneste krone i kompensasjon. Når senteret kjører alle snøkanonene, så bruker med dagens strømpriser, ca. 25 – 30.000,- kroner pr. døgn. Dette er formidable summer. Så Fredrik venter i spenning på når snøen legger seg permanent!

Eikedalen skisenter er medlem av: Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner. Gjennom disse har skisenteret søkt om midler som skulle kompensere for lovpålagt vedlikehold i coronaperioden.. Søknadsprosessen her er så komplisert at Fredrik Tønjum stod over å søke om tilskudd……ikke bra mente vi fra Næringsforumet. Ca. 10 millioner var tildelt fra staten til hele Norge, men kun 1,5 millioner ble utbetalt. Dette viser hvor byråkratisk dette er!

Men til noe positivt. Det er ca. 30 ansatte i senteret på vinteren. Det er inne mellom mangel på personell, spesielt midt i uken. Det er noen få pensjonister som har bidratt av og til. Men er det noen som ønsker noen dager på jobb midt i uken, så ta gjerne kontakt sier Fredrik.

Fredrik Tønjum snakket varmt om Samnanger kommune og han mener at det har vært en positiv dialog med både administrasjon og ellers positive politiske vedtak.

Det kan være utfordringer med å ha tilgang til ambulanse i åpningstiden på skisenteret. Det har faktisk vært tilfeller der det er benyttet Taxi for å få skadde til lege/legevakt. Tidligere måtte de som var skadd, først til legevakten i Os, så ble de gjerne sendt videre til eventuelt sykehus i Bergen. Dette er en tungvint løsning for de som er skadde.

Ellers er det egen sykestue i skisenteret – det visste kanskje dere ikke. Men i tillegg er skred-redningsgruppen etablert i skisenteret. De har lager av alt nødvendig utstyr for de mest tenkelige og utenkelige oppgaver. Det er også etablert permanent skipatrulje. De gjennomfører kurs og gir førstehjelp. 1. responderer fra Samnanger kommune blir også tilkalt ved behov og har vært nyttig i mange tilfeller.

Ved strømsvikt i anlegget i Eikedalen, blir Politiet kontaktet og da er det de som organiserer alt som skal til. Det kan gjelder både lys, helsepersonell og hva som måtte trenges til en hver tid. Så da er det den «røde knappen» som trykkes på. Så når det gjelder HMS, så er den svært godt i varetatt i Eikedalen Skisenter. Alle kan føle seg trygge i anlegget.

Ellers er det det lite arrangement i Eikedalen – svært få renn blir gjennomført. Arrangørene kvir seg, da det blir stilt svært strenge krav til HMS i konkurranser.

Det er også en ting Fredrik savner og det er overnattingsplasser. Det kunne gitt ekstra kunder i anlegget vinterstid. Så det hadde vært kjærkomment og tatt godt i mot.

Det er også svært dårlig bussforbindelse til/fra Eikedalen, så det å bruke kollektiv transport er bort i mot en umulighet med de rutetidene som er pr. i dag. Der burde busselskapene/Fylkeskommune lagt langt bedre til rette mener Fredrik.

I 2018 hadde Eikedalen Skisenter den 15. største omsetningen av skisentre i hele Norge. Dette er jammen bra!

Til slutt spurte vi om det var planer om å ha aktiviteter om sommeren i Eikedalen. Det var det ikke lagt opp til, da de kun betalte leie for arealet i anlegget på vinterstid.

Ellers ble vi vist rundt i anlegget. Verkstedene for prepareringsmaskiner var imponerende. Lokalet var oppvarmet og tilrettelagt for formålet. Det var en fin gjeng vi møtte i lokalene – godt humør og god arbeidslyst!

Se ellers: https://www.eikedalen.no

Service-bygget ved Eikedalen Skisenter
Flott anlegg i flomlys!
Fra sykestuen – det viktigste er på plass for både for redning og behandling av skadede personer i anlegget. Knut Martin var imponert over det som Fredrik Tønjum har fått til på HMS siden.
Det er utrolig godt utstyrt i sykestuen.
Fredrik har 14-15 stykker snøkanoner i anlegget, men de mangler til tider vann. Og de er dyre i drift – når strømprisene er som i dag!
Her ønsker Fredrik å demme opp litt, slik at han kan få rikelig tilgang til vann for å lage mer snø og såle.
Samme område, det er svært små inngrep som skal til for å få tilgang til rikelig med vann til snøkanonene.
Det er formidable mengder med utstyr som skal til for å drive Eikedalen Skisenter – dette er bare en liten del.
Det er grovt utstyr som skal til for å holde snøen borte fra parkeringsplassen!
Dette er en av de tre løypepreparerings-maskinene som Eikedalen Skisenter bruker. Disse maskinene krever mye vedlikehold – Jostein Lemme har lang erfaring med dette utstyret – nr. 2 fra høyre.
Det nye bygget i anlegget, for vedlikehold av maskiner og utstyr. Oppvarmede lokaler og flotte faciliteter for de som jobber der.
Fra høyre: Fredrik, Jostein, NN og Knut Martin
Maskinen som stod utenfor verkstedet.
Også de som arbeider ved anlegget har svært gode fasiliteter – dette er en av boenhetene.
Det er til, og med lagt opp til at det kan lades el. biler i Eikedalen Skisenter. Hvordan finner du på nettsiden.
En velkjent bil i Samnanger!

Med det så sier Knut Martin Bjørnås og Karl B. Kollbotn – tusen takk for interessant besøk hos Fredrik Tønjum!