Samnanger Næringsforum på Bjørnafjordkonferansen 2022

Alltid kjekt å komme til Bjørnafjordkonferansen!

Denne gangen var vi faktisk 4 stykker fra Samnanger Næringsforum – i Oseana kulturhus på Osøyro. Vi var så heldige at Samnanger kommune spanderte billetter til alle fire på konferansen – det setter forumet stor pris på! Uten støtten, hadde vi nok blitt en eller maksimalt to stykker. Men det forteller oss at Samnanger kommune faktisk verdsetter det arbeidet næringsforument gjør, for næringslivet i kommunen vår. Vi skal ikke gå inn på detaljer fra konferansen denne gangen, men vi oppfordrer næringsdrivende i Samnanger å delta mer aktivt i slike sammenhenger. Vi vet at det koster både tid og penger å delta. Men en vet ikke før etter en har vært der – om det var fornuftig bruk av dyrebar tid og penger. – Og Ikke minst for det å knytte kontakter – og gjerne på sikt etablere et samarbeid og næring på tvers av kommunegrensene. Det kan gi flere arbeidsplasser lokalt og utvikling i kommunen vår.

Som alltid – Synnøve Reksten Mowinckel i «rampelyset». Flott samarbeidspartner for næringsforumet vårt!

Denne konferansen var vel litt annerledes enn de tidligere, men likevel svært nyttig for oss som driver med utvikling og næring i Samnanger kommune. Undertegnede og de andre medlemmene av nærings-forumet, knyttet nok noen nye kontakter. – Og fikk en vel en opplevelse av at næring er viktig for utvikling av lokalmiljøet – og ikke minst eksistensen for enkeltmennesker og miljø i alle lokalsamfunn. Uten næring, blir kommunene «fattigere»!

Her er hele gjengen – fra venstre: Anna Wærdahl Tveiterås, Thea Marie Steinsland, Knut Martin Bjørnås og Karl B. Kollbotn

Det var en fornøyd «bukett» fra Samnanger kommune, utenfor Oseana kulturhus – som fremdeles hadde humør og energi etter en lang dag på Bjørnafjordkonferansen. Vi ser frem til en ny konferanse i 2023…..!

Bilde fra Totræna Vinterpark, desember 2022