Bedriftsbesøk v/Lærøy, Sagen i Samnanger

Samnanger Næringsforum på besøk hos Ulf Thorsvik – Lærøy Vest på Sagen

Vi var på besøk hos Ulf en solskinnsdag på Sagen. Og det er faktisk en solskinnshistorie hele prosjektet på Sagen. Anlegget er verdensledende i forhold til dyrevelferd og teknikk, som er miljøvennlig. På Sagen ligger et semilukket postsmoltanlegg i sjø, der en samler opp slam for å kraftig redusere utslipp til sjø. Avfallet fra anlegget er en ressurs som vi på sikt håper å få betalt for.

Det er pr. i dag 7 fast ansatte på anlegget – som er bort i mot helautomatisk overvåket. Alt kan fjernstyres fra en Ipad….. Likevel trengs det teknikere til å drifte anlegget. Det blir tatt inn lærlinger for opplæring i oppdrettsyrket. Det som er vanskelig sier Ulf – er vegen og offentlig kommunikasjonen til Sagen/Rolvsvåg. Bussruter korresponderer ikke mellom Samnanger og Os – det er svært dårlig tilrettelagt, slik at lærlinger må hentes og bringes på jobb. Dette bør kommunen spille inn til Fylket, mener Ulf. Dette er tatt opp tidligere, men ingen ting har skjedd. Ellers er det en falitt-erklæring at vegen mellom Samnanger og Os ikke kan brukes av vogntog. Dette bør prioriteres både over for virksomheten på Sagen og ellers for industriområdet i Rolvsvåg.

Ellers holder Lærøy på og ruster opp anlegget på Sagen. Der skal de i utvide anlegget med produksjon av Rognkjeks og Berggylte. Det er allerede i gang en produksjon i 10 store kar, men 10 nye tanker er snart klar for en langt større produksjon. Mesteparten av jobben i den nye hallen er gjort av de ansatte på Sagen. Ulf er en pådriver i anlegget og har full kontroll på all aktivitet. Han har tross alt arbeidet med oppdrett og utvikling av anlegg i 36 år, så han har opparbeidet seg en enorm kompetanse – som Lærøy gjør seg nytte av. Ulf sier at Lærøy ønsker å utvide anlegget – men alt står og faller på kommune og Fylket. Er det negative innstillinger, så kan det være at det ikke blir noe av de spenstige planene som Ulf har i skrivebordsskuffene. Alt er planlagt ned til minste detalj, men som sakt – politikerne/byråkratene bestemmer hvordan denne miljøbedriften får utvikle seg videre. Arbeidsplasser og næring må vel være viktig for alle kommunen, mener Ulf.

Ellers er det en aktivitet som kanskje ikke alle vet om – det blir levert opp mot 500.000 m3, med helt rent ferskvann fra Sagen vannet. Vannet er behandlet og har helt rett pH for laksen. Det kommer inn brønnbåter og henter vann fra Sagen. Vannet blir brukt til å fjerne en amøbe i hjellene på laksen og ellers til å fjerne lus fra fisk i andre anlegg i fylket vårt. Fisken blir tatt ombord i båten og der blir den til hjellene er rene – så blir den transportert tilbake i mærden. Lusen blir filtrert ut og destruert slik at den ikke har mulighet for å finne seg en ny vert. Så dette dreier seg om dyrevelferd.  Ellers er ferskvannet fra Sagenvannet tatt inn i flere nivåer, slik at det holder riktig temperatur for fisken. Da sparer både brønnbåtene og anlegget på Sagen å bruke energi på oppvarming/nedkjøling av vannet. En skikkelig miljøbedrift dette!

Ellers så påpeker Ulf at det er særs høyt fokus på rømmingsforebyggende arbeid for å hindre at det kan rømme fisk fra anlegget på Sagen. Om det skulle bli brekkasje på en tank på land, så er det laget høye murer og tette porter for å «fange» fisken, så den ikke kan nå sjøen.

Ellers så har Ulf og anlegget alltid brukt lokale entreprenører til å utføre jobber i anlegget – det er politikken hos Lærøy. Ulf sier det er vanskelig å få fatt i fagfolk i Samnanger for tiden – både rørleggere og elektrikere er mangelvare.

Det var en entusiastisk, kunnskapsrik og imøtekommende Ulf som viste oss rundt på anlegget. Vi ser frem til å komme tilbake til Ulf igjen – når han får utvidet og øket kapasiteten på dette fantastiske og miljøvennlige anlegget!

Ulf og Knut Martin – en fantastisk sommerdag!
Mærden bak Ulf og Knut Martin er lastet opp med ferskvann fra Sagenvannet, som skal ombord i brønnbåtene
«Markøren» for åpen/stengt tilførsel til merden, med ferskvann – den var artig!
Ulf er en travel mann – telefonen ringer hele tiden!
Dette er de aller nyeste karene for oppdrett av Rognkjeks og Berggylte
Det er en omfattende jobb å bygge opp et helt nytt anlegg. Alt blir gjort lokalt av de som arbeider på Sagen

Knut Martin og undertegnede var kjempeimponert av anlegget på Sagen. La oss håpe at ikke planene til Ulf blir liggende i skrivebordsskuffen. Vi trenger personer som ser fremover og har «vyer». Ulf har vært med i en «mannsalder» og er en kjemperessurs i denne næringen. Uten mennesker med planer for fremtiden – kommer alt til å «stå stille». Lykke til med videre arbeid på Sagen. Takk for en fantastisk dag – og takk for at du tok deg tid i en travel hverdag Ulf! Hilsen Knut Martin og Karl Bård