Synnøve Reksten Mowinckel, daglig leder i Bjørnafjorden Næringsråd og Samnanger Næringsforum på besøk hos Safa på Tysse

På besøk hos en bedrift på Tysse som er passert 90 år

Synnøve Reksten Mowinckel orienterte om Bjørnafjorden Næringsråd, som også Samnanger Næringsforum har et tett samarbeid med. Bjørnafjorden Næringsråd startet opp i 2018 og har pr. i dag ca. 250 medlemsbedrifter. Synnøve startet opp i sin jobb rett før pandemien, så det har vært utfordringer grunnet det. Men hun opplyser at næringslivet går godt i Bjørnafjorden – til tross for pandemien. Hun nevner at de hjelper til med søknader og tilskudd til næringslivet i kommunen. De profilerer også medlemmene sine på en god måte. De hjelper også til med å få inn lærlinger og at de samarbeider godt med NAV i regionen. Synnøve var svær interessert i Safa og hvordan de drev sin bedrift. Hele ledelsen i Safa var med i møtet og de opplyste hvordan bedriften hadde utviklet seg de siste årene.

Pr. i dag har ikke Safa lenger egen produksjon i sine lokaler. De er blitt en ren handelsbedrift med ca. 20 ansatte. I tiden da Safa hadde sin egen produksjon, var det opp mot 250 personer ansatt i bedriften. Det var hjørnesteinsbedriften i Samnanger kommune. I dag produseres alle varer i henholdsvis: Litauen, Tyrkia og Kina. I Kaunas i Litauen er Safa medeier i et selskap som produsere strømper og strømpebukser. Det er stort sett ullprodukter som leveres fra Safa i dag. Ull fra Norge kan ikke brukes til annet enn Raggsokker, kvaliteten er ikke god nok. Det er helst ull fra New Zealand som er i Safa sin kolleksjon/produksjon i dag. Safa produserer stort sett for sitt eget merke, men har også produksjon for andre selskaper – såkalt «privat label». Det betyr at Safa produserer for andre selskaper, som har sitt eget merke og logo. Ellers har Safa utvidet sitt ull-sortiment, da kun strømper gav for lite omsetning. I dag har ull klær og ullundertøy tatt over store deler av leveransen fra Safa. Ull klær har i stor grad overtatt for strømper, da konkurransen på strømper er utfordrende.

Under pandemien har faktisk Safa øket omsetningen sin merkbart. Det ble pekt på fra ledelsen, at kanskje hjemmekontor og behovet for lette og løse klær ble en trend.

Ellers er markedet blitt mer utfordrende de siste årene, det er mange sterke konkurrenter. Safa har ikke gått inn for å levere til de store sportskjedene pr. i dag, da konkurransen er krevende.

Det norske forsvaret er en stor kunde for Safa og har vært det i mange år. Grunnen er nok den gode kvaliteten på produktene, som Safa har utviklet gjennom mange års erfaring.

Ellers leverer Safa en svært stor del av sin produksjon til: Sparkjøp, OBS og til egne butikker. De leverer også til nisjebutikker over hele landet – og også utlandet.

Safa markedsfører seg stort sett gjennom: Showroom, selgere i hele Norge og ved kundebesøk. Safa har egen produktutvikler og følger nøye opp trender i markedet. Årlige trendseminar og messer gir grunnlaget for hvordan kolleksjonene som leveres fra Safa skal se ut. Det gjelder både farge, utseende og kvaliteter. Trendseminarene gir gjerne en pekepinn på hvordan kolleksjonen skal se ut – to år før den blir levert i butikkene. Det tar også svært lang tid å utvikle en kolleksjon, fra ide til levering til lageret i Samnanger. Planlegging av et produkt til ferdig produksjon, kan ta opp mot et år . Safa har også bærekraft sertifisering på alle sine produkter. De er opptatt av miljø og bærekraftig produksjon av sine varer. Safa er opptatt av å levere kolleksjoner med god kvalitet og til konkurransedyktige priser. Det er i den siste tiden grunnet Korona, utfordringer med forsinkede levering av varer fra utlandet. Det er også generelt mangel av kontainere i markedet. Men Safa klarer i stor grad – likevel å levere på tid selv med disse leveranse-utfordringene.

Safa har også levert kolleksjoner til NRK. Både til Snøfall, Fantorangen, Jul i Svingen og Julekongen. Dette medførte en stor jobb for Safa, som hadde en 5 års kontrakt med NRK.

Ellers har Safa også etablert egen nettbutikk. Dette er en del av merkevarebyggingen til selskapet. Betydelige ressurser er brukt for å bygge opp nettbutikken.

I fjoråret omsatte Safa for 70 millioner kroner. De må en si er bra for en bedrift med ca. 20 ansatte!

Safa bygget en ny kraftstasjon for noen år tilbake, men den ble solgt til BKK. De ville absolutt kjøpe. Safa har en avtale med BKK – og også en prisavtale med BKK på leveranse av strøm. Det kan være et godt alternativ i dag, for bedrifter som vil etablere seg i ledige lokaler som Safa har tilgjengelig. Pr. i dag er det ca. 1100 m2 ledige lokaler til leie hos Safa. De kan få tilgang på strøm fra kraftstasjonen som ligger tett inn til de tidligere produksjonslokalene.

Det var en fokusert Synnøve Reksten Mowinckel i møte med Safa ledelsen
Fra møtet med ledelsen i Safa i kolleksjons-rommet
Synnøve fikk en god orientering om Safa, både i forhold til historikk og planer for fremtiden
Synnøve Reksten Mowinckel og Knut Martin Bjørnås var begge opptatt av Safa sine muligheter i markedet
Lyse ledige lokale for utleie i tidligere produksjonslokaler – ikke alle har lokaler med sjøutsikt!
Noe av de ledige lokalene, blir brukt som midlertidig lager
Det er fremdeler noen få maskiner igjen i de gamle produksjonslokalene
Synnøve og Linda i kolleksjons-rommet
En del av den store kolleksjonen til Safa
En kuriositet fra «svunne tider» på veggen i Safa sine lokaler

Samnanger Næringsforum sier takk for besøket hos Safa – og takk til Synnøve Reksten Mowinckel som besøkte oss i Samnanger!