ConForm AS i Rolvsvåg

Samnanger Næringsforum besøker ConForm i Rolvsvåg

Ikke alle vet at det er ConForm som driver virksomhet ved sjøen i Rolvsvåg. I bedriften arbeider det 10 mann fast hele året rundt. Så dette er en viktig bedrift i Samnanger kommune. 

For ca. 2 år siden utvidet bedriften produksjonslokalene med et dobbelte. Så det totale arealet i lokalene nå er ca. 2000 m2.

Bedriften har muligheter å utvide arealet ytterligere, dersom de planerer en del av området mot sør/vest. Det kan være muligheter å utvide andre veien også, dersom det er behov.

Dette må være et av de største produksjonslokalene i Samnanger.

Det er nå tilrettelagt med flotte garderober, kontor-fasiliteter, spiserom og møterom i.f.m. med det nye bygget.

Det er formidable mengder med sand og sement bedriften forbruker på et år. Det ble opplyst at det er ca. 5 båtlaster som kommer til fabrikken årlig – det vil si ca. 5000 tonn med sand. I tillegg kommer sement som blir transportert med lastebil i bulk.

Det er Norcem som leverer både sand og sement til ConForm, fordi kravene er svært strenge til kvaliteten på elementene som produseres.

Det er eget sement-blanderi, som er datastyrt i fabrikken. I tillegg er det et eget rom for herding av de produserte enhetene – og det ta ca. et døgn fra produksjonsbord til at produktet blir lastet på bil/båt.

Nå det lages moduler der sand/singel er synlig i overflaten, blir denne prosessen gjort v.h.a. HT-vasking med vann.

Alt arbeid i produksjonshallen er stort sett utført med kraner som er installerte i taket, så det er en effektiv produksjon med stor kapasitet. Det er egne arrangement som snur elementene i produksjonsprosessen

Bedriften leverer elementer til vegger og gulv. Elementene kan produseres fullt isolert fra fabrikken. Kunden kan velge hvilken type isolasjon han ønsker, da det er flere typer å velge mellom.

Bedriften levere også helt uisolerte elementet, som blir fylt med betong på byggeplassen. En svært effektiv måte å bygge industribygg på.

Bedriften leverer også betongelementer til leilighetskompleks. Men det er svært få leveranser til eneboliger.

Elementene kan produseres i svært mange dimensjoner – og blir levert etter tegninger fra kunde.

Det er egne prefabrikkerte element som støpes inn ved utsparinger for vindu og dører. Denne typen elementer blir ikke produsert ved fabrikken.

Det er faktisk den eneste produsenten av denne typen element i hele Vestland fylke.

Det ble bemerket at vegstandarden til området fra FV7 kunne vært bedre. Det er heller ikke mulig å kjøre mot Osøyro med store trailere grunnet kjøretøylengden på maksimum 12 meter f.o.m. Lønningdal. Dette setter begrensninger for en effektivere transport mot sørlige deler av regionen vår.

Det er et svært godt arbeidsmiljø ved bedriften sier de ansatte. Med det nye tilbygget, så er det tidsmessige fasiliteter for alle i bedriften.