Private næringsbygg

Private næringsbygg på Bjørkheim:

Finn Mohn: https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/forretningsbygg-med-dagligvaredel-og-boligblokk-i-samnanger/

Private næringsbygg på eksempelvis Tysse:

Her kjem meir informasjon etter hvert. Håper at dei som har ledige areal til leige eller for salg, kan sende oss informasjon. På den måten kan dei som ynskjer å leige lokale/areal få reelle opplysninger. Legg gjerne med pris og kvadrat, saman med bilete.