Samnanger Næringsforum på besøk hos Ulf Thorsvik – Lærøy Vest på Sagen Vi var på besøk hos Ulf en solskinnsdag på Sagen. Og det er faktisk en solskinnshistorie hele prosjektet på Sagen. Anlegget er verdensledende i forhold til dyrevelferd og teknikk, som er miljøvennlig. På Sagen ligger et semilukket postsmoltanlegg i sjø, der en samler…

Les meir

Lenke til oversikt over store næringsareal i Bergensregionen: https://www.investinbergen.com/setting-up-a-business/commercial-areas/

Les meir

Samnanger Næringsforum besøker ConForm i Rolvsvåg Ikke alle vet at det er ConForm som driver virksomhet ved sjøen i Rolvsvåg. I bedriften arbeider det 10 mann fast hele året rundt. Så dette er en viktig bedrift i Samnanger kommune.  For ca. 2 år siden utvidet bedriften produksjonslokalene med et dobbelte. Så det totale arealet i…

Les meir

Var ein tur i Rolvsvåg i fjor haust – der var det full aktivitet. Ny veg laga av Odland Maskin AS – betre enn nokon veg laga for Samnanger kommune! Bilete frå Karl B. Kollbotn

Les meir

Ref. Møte med næringsdrivande i Rolvsvåg torsdag 23.01.Det  vil verta laga eit kort referat frå møte, som etter mi vurdering var nyttig og informativt.Når det gjeld punktet om overskuddsmasser  så har me i Næringsforumet bl.a. peika på at det trengs oppgradering av fylkesvegen frå Hisdal mot Rolvsvåg.Til no har me ingenting høyrt, men me fekk…

Les meir